بازشناسی هنر مشبک جلد از دیگر تکنیک های جلد سازی (معرق و منبت)

ایمان رئیسی, مجید فیضی راد

چکیده


هنر مشبك از جمله هنرها و تكنيك هايي است كه در هنر و صنعت جلدسازي و صحافي سنتي ايراني مورد توجه ويژه اي مي باشد. اين هنر و تكنيك در پاره اي از مواقع با هنرهاي ديگر چون معرق و منبت اشتباه گرفته مي شود،‌كه مي توان يكي از عوامل اين امر را در نداشتن شناخت كافي و دقيق از اين هنر دانست. مشبك كاري از جمله ي فن ها و تكنيك هايي است كه در شاخه هاي مختلفي از هنر ايراني به كار گرفته مي شود. مشبك كاري در واقع عمل شبكه كردن چيزي است كه در آن طرح از زمينه جدا مي شود . اين عمل با برش صورت مي پذيرد.بازشناخت جلد مشبك از اهداف اين مقاله در برابر دو جلد ديگر يعني معرق و منبت خواهد بود. مقاله كوشش خواهد كرد با شناسايي و مطالعه اسناد و همچنين ساخت جلد از طريق كار و پروژه ي عملي به اين اشتباهات و تناقضات پاسخ گويد.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.