بررسی تحولات تکنولوژی ماشین آلات چاپ، از ابتدا تا عصر دیجیتال

ریحانه ایلانی, حمیده مغانی

چکیده


صنعت چاپ تحولات پيشرفته اي را در جهان ايجاد كرده است؛ به طوري كه مي توان گفت امروزه در همه ي نقاط جهان، شاهد تكنولوژي هاي چاپي هستيم كه مي توان به پيشرفت هايي در تجهيزات مرتبط با آن اشاره كرد، مانند سيستم حروف چيني، ترام دهي مستقيم، ‌اسكنرهاي الكترونيكي، دستگاه هاي اتوماتيك ظهور فيلم و لوحه هاي چاپ،‌فتوپليمرهاي جديد براي لوحه هاي چاپ افست و برجسته،‌ ماشين هاي حكاكي الكترومكانيك براي سيلندرهاي گراوري و ماشين هاي چاپي كه يك كتاب كامل با يك بار گذر از ميان آن چاپ مي شود؛ در نتيجه، به دليل اهميت اين موضوع،‌اين پژوهش در جهت آشنايي با مقوله ي چاپ نوشته شده است. با علم به اينكه چاپ در روند تكاملي خود در طول سال هاي بسيار،‌با تلاش و پيگيري مستمر دانشمندان به شيوه هاي نويني دست يافته است و براي دستيابي به اطلاعات مفيد و مندرج در آن،‌ اسناد و مدارك بسياري بررسي شده است.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.