انتخاب استراتژی مطلوب بهره‌برداری از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ با استفاده از مدل SWOT و AHP گروهی

معصومه صلاحلو, مرتضی رجوعی

چکیده


 

همان‌گونه که گندم، یک کالای استراتژیک بوده و امنیت غذایی مردم را تأمین می‌کند، کاغذ نیز کالایی استراتژیک است و امنیت فرهنگی جامعه را برآورده می‌سازد. هدف این پژوهش، ارائه و پیشنهاد استراتژی مطلوب بهره‌برداری از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ از طریق شناخت عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر کیفیت این نوع کاغذهاست. در این پژوهش، شش عامل بر اساس میزان تأثیر در بهره­برداری مناسب از کاغذهای بازیافتی مورد ارزیابی قرارگرفت و نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل­های آماری نشان داد که به ترتیب تفکیک و جداسازی از مبدأ و بهبود روش­های مرکب زدایی بیشترین تأثیر را بر بهره‌برداری از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ دارند. با استفاده از پرسشنامه و همچنین مصاحبه با مدیران چاپخانه­های شهرستان تبریز، قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای استفاده از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ استخراج گردید و سپس با استفاده از ماتریس SWOT استراتژی‌های بهره‌برداری مناسب از نوع کاغذها پیشنهاد شد. برای انتخاب استراتژی مطلوب بهره­برداری با معیار قرار دادن عوامل اثرگذار از تکنیک AHP گروهی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد استراتژی توسعه و تقویت دانش علمی و فنی از طریق راه­اندازی رشته علمی بازیافت کاغذ در سطح آموزش عالی، مطلوب­ترین استراتژی محسوب می­شود.

 

واژگان کلیدی:

كاغذهاي بازيافتي، ماتریس SWOT، تکنیک AHP ، صنعت چاپ.


تمام متن:

PDF

مراجع


- اسکات، ویلیام. (1989). مبانی ویژگی‌های کاغذ. ترجمه: الیاس افرا. (1385). تهران: نشر آییژ.

- قاسمیان، علی و خلیلی، علی. (1390). مبانی و روش‌های بازیافت کاغذ چاپ اول. تهران: نشر آییژ.

- کتی، کیت وگست، دیوید. (1388). راهنمای بازیافت کاغذهای باطله. ترجمه: سید احمد میر شکرایی. تهران: نشر آییژ.

- اسلامی، غلامرضا؛ بیگدلو، مهدی. (1384). «بررسی معیارهای مؤثر در ارزیابی کسب‌وکارهای مخاطره‌آمیز کارآفرینانه». مدیریت دانش. شماره 68. ص 3-30.

- بت شکن، محمد هاشم و سیف‌الدین، جلال. (1389). «کسب‌وکارها و منابع تأمین مالی متناسب با آن‌ها». مجله اقتصادی. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست¬های اقتصادی. شماره 10. صفحات 87-116.

- توکلی، حامد؛ محمدی، علی؛ اکرم، اسدالله؛ توکلی، محمود و فتح‌الله زاده، حمزه. (1387). «بازيافت كاغذهاي باطله و استفاده از آن‌ها به‌عنوان ماده اوليه در صنعت کاغذسازی». سومين كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در كشاورزي.

- رشیدی، م.(1389). «بازیافت کاغذ صرفه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی». مجله صنایع چوب و کاغذ. شماره 53.

- سادات هاشمی، حمیده. (1389). «کاغذ گنجینه‌ای که باید از آن محافظت کنیم». روزنامه جام جم. شماره 152. ص 13.

- عبدلی، محمدعلی. (1388). «بررسی روش‌های کاهش در مبدأ و بازیافت کاغذ و اثرات آن در مدیریت پسماند شهری». پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران. انتشارات بوم سازه.

- قاسمیان، علی و همکاران. (1385). «جوهر زدایی کاغذهای روزنامه باطله، قسمت دوم: بررسی تأثیر استفاده از خمیر جوهر زدایی شده بر ویژگی‌های خمیر CMP داخلی». نشریه دانشگاه منابع طبیعی. جلد 59. شماره 3. ص 727-740.

- لباف، حمید. (1384). «راهنمای رفع اشکالات در چاپ افست». ماهنامه فنی و مهندسی صنعت چاپ. سال بیست چهارم. شماره 284.

- میریان، سیمین¬السادات. (1385). «بازیافت کاغذ». سومين همايش ملي مديريت پسماند و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري.

- Finnveden G. and T. Ekvall. (1998). ‘Life-Cycle Assessment as a decision-support tool’, Resources, conservation and recycling, p. 24.

- Kopania, E, Stupingska, H. and Palenik, J. (2008). Susceptibility of Deinked Waste Paper Mass to Peroxide Bleaching FIBERS &TEXTILES in Eastern Europe,16:4-69.112-116.

- Puneet, P., Nishi,K.B. and Ajay,K.S. (2010). Enzymatic De-inking of office Waste Paper Anoverview.IPPTAJ.22:2.83-88.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.