ارزیابی کیفی رنگ‌آمیزی جلد کتاب‌های کودکان گروه سنی "ج" در ایران (مطالعه موردی: کتاب‌های کانون پرورش فکری)

سید‌مرتضی غیور, سیدعلی قادری, محمدحسین عشوری‌مهرنجانی, مسعود رضائی

چکیده


 

هدف این پژوهش، بررسی و تعیین میزان خلوص رنگ و مؤلفه‌های این عامل در جلد کتاب‌های کودکان و نوجوانان و شناخت بیشتر این عوامل برای تولید و طراحی جلد و تصویرسازی خوب در نشر کتب کودکان و نوجوانان در ایران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی (دلفی) و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه مورد مطالعه، جلد کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گروه سنی "ج" در فاصله سال‌های 1387 تا 1391 بوده است. طبق اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی این انتشارات، تعداد کتاب‌های منتشر شده در این محدوده زمانی 301 عنوان بوده که 38 عنوان آن اختصاص به گروه سنی مورد مطالعه (گروه ج) داشته است. 27 جلد از کتاب‌های مذکور به‌عنوان نمونۀ مورد بررسی انتخاب گردید. سپس مؤلفه‌های مهم در ارزیابی رنگ جلد کتاب‌ها تعیین و بر اساس آن پرسشنامه‌ای طراحی و برای هر یک از جلدهای کتاب‌ها در اختیار کارشناسان گرافیک و طراحان جلد کتاب کودکان و نوجوانان و تصویرسازان این کتاب‌ها (به تعداد 10 نفر و جمعاً 270 پرسشنامه) گذاشته شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه‌ها بیانگر مطلوبیت رنگ جلد کتاب‌های کودکان گروه سنی "ج" منتشر شده در فاصله سال‌های 1387 الی 1391 است. بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان حوزه رنگ و نظرات فعالان در عرصه تصویرسازی و طراحی جلد کتاب کودکان، راهکارها و پیشنهادهایی برای طراحان جلد کتاب کودکان ارائه شده است. پیشنهادهای مطرح شده می‌تواند به‌عنوان الگو و خط‌مشی برای سایر طراحان جلد کتاب و کسانی که در آینده در این زمینه فعالیت خواهند کرد، قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

رنگ‌آمیزی، طراحی جلد، تصویرسازی، کتاب کودکان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

تمام متن:

PDF

مراجع


- آذرنگ، عبدالحسین. (1386). مبانی نشر کتاب. تهران: انتشارات سمت.

- اخوان، مجید. (1379). راز و رمزهای تصویرگری کتاب کودک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری.

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

- استوار، مسیب. (1391). کتاب رنگ. تهران: انتشارات رازنامه.

- افضل طوسی، عفت السادات. (1375). تأثیر و تأثر تصویرسازی کتاب کودک و جامعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

- اکرمی، جمال الدین. (1382). بررسی تصویرگری در آثار ناشران. کتاب ماه کودک و نوجوان. شماره 72.

- اکرمی، جمال الدین. (1384). بررسی عناصر دیداری در تصویرگری (رنگ،‌ بافت). کتاب ماه کودک و نوجوان. شماره 95: 96.

- ایتن، یوهانس. (1388). هنر رنگ. ترجمه شروه عربعلی (چاپ ششم). تهران: یساولی.

- ایتن، یوهانس. (1391). کتاب رنگ. ترجمه محمدحسین حلیمی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات ارشاد اسلامی.

- ایرنا. (1390). اهمیت رنگ در تصویرگری کودکانه. قابل بازیابی در:

http://www.irna.ir/fa/News/102248

- باسکاران، لاکشمی. (1391). طراحی در صنعت نشر. ترجمه سونیا رضاپور. تهران: یساولی.

- باشگاه اندیشه. (1387). سرانه مطالعه در کشورهای جهان. قابل بازیابی در:

http://www.bashgah.net/fa/content/show/27858

- پژوهش، نوشین. (1374). ملاک‌ها و معیارهای نقد و نقادی در آثار تصویرگری کتاب کودک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی. دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

- جلال کمالی، فریده. (1389). فرم و رنگ در تصویرسازی کتاب‌های کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری. پردیس کیش دانشگاه تهران.

- حجارزاده، احمدرضا. (1391). نگاهی به روند طراحی جلد کتاب در جامعه امروز: تصویر عینی از تحریر ذهنی. روزنامه تهران امروز. 28 خرداد.

- حسن پور، محسن. (1377). بررسی آثار تصویرگران کتاب کودک انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشی هنر. دانشگاه تربیت مدرس.

- حسن پور، محسن. (1388). تصویرسازی. تهران: انتشارات فاطمی.

- رئوفی، ساینا. (۱۳۹۰). تصویرسازی کتاب کودک. قابل بازیابی در:

www.publicrelation90.persianblog.ir

- زریاب، حسین. (1383)، تأثیر ابزار جدید گرافیک در طراحی جلد کتاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرافیک. دانشگاه هنر.

- سپهر، مسعود. (1378). کتاب باید چشم‌نواز باشد، چه در ویترین چه در کتابخانه. صنعت چاپ. شماره 198: 19-15.

- شاه حسینی، بهنام. (1378). رنگ به‌عنوان یک عنصر خلاق در طرح روی جلد در 20 سال اخیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه هنر.

- شفیعی اردستانی، نسیبه. (1384). بررسی وضعیت مدیریت بر فرآیند نشر کتاب کودک و نوجوان در ایران در دهه اخیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سوره.

- صفایی، سپیده. (1387). بررسی طراحی جلد کتاب‌های ادبیات داستانی ایران در دهه اخیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری. دانشگاه سوره.

- فرخ فر، فرزانه. (1382). مطالعه طراحی جلد کتاب در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرافیک. دانشکده الزهرا.

- فراری، آنا اولیور ریو. (2012). نقاشی کودکان و مفاهیم آن. ترجمه عبدالرضا صرافان (1392). تهران: دستان

- فرید امین، سارا. (1388). بررسی تصویر در طراحی جلد کتاب‌های ادبیات داستانی در دهه سوم انقلاب اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری. دانشگاه سوره.

- قدیانی، نادر. (۱۳۸۸). کتاب کودک مکان مناسب برای عرضه ندارد. قابل بازیابی در:

http://www.khabaronline.ir/detail/42226/culture/literature

- کسلر، مارگارت. (1386). کتاب رنگ. ترجمه فرهاد خسروی و مریم خسروی. تهران: انتشارات فخرکیا.

- کوثراحمدی، علی. (1373). بررسی تصویرسازی در کتاب‌های کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

- محمدی فر، محمدرضا. (1381). شیوه‌نامه ویرایش و تولید کتاب. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- واندز، بروس. (1388). تأثیر کامپیوتر و اینترنت بر تصویرگری. ترجمه بتی آواکیان. فصلنامه حرفه. شماره 30: 196.

- Astous, Alaind, Clobert, Francois, Mbarak, Imene (2006). "Factors influencing readers interest in new book releases: an experimental study". Elsevier Poetics 34: pp 134-147. Online Available at: www. Sciencedirect.com

- Lampert, J. (2002). Through an (American) Afghani girl’s eyes: Book review of “Parvana”. Australian Women’s Book Review, 14(1).

- Ozturk, M. B., Sendogdu, M. C., Seker, E., & Tekinsen, H. K. (2011). Parents with children in preschool children's picture book review elections. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1906-1910. (3rd World Conference on Educational Sciences).

- Rockmore, J. Margolis & A. T. Marsoobian (2004). The philosophical challenge of September 11. Carlton: Willy-Blackwell.

- Spiegelman, A. (2004). In the shadow of no towers. New York: Viking.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.