جزئیات نویسندگان

ایران نژاد باریزی, مهدی, ایران

  • دوره 1, شماره 2 (1391): بهار - مقالات
    ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطه ویژگی های فردی کارآفرینی با عملکرد فردی و سازمانی در صنعت چاپ و نشر کتاب در ایران
    چکیده  PDF