مرور اندکس عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 2, شماره 7 (1392): تابستان کاربرد مدل کانو در تحلیل رضایت مشتریان چاپ افست چکیده   PDF
مجتبی غرابی, بهزاد حسن نژادکاشانی
 
51 - 51 (51) << < 1 2 3